Beskärning

Äppel-och päronträd (kärnfruktsträd)

Uppbyggnadsbeskärning utförs de första 5-7 åren på ett nyplanterat träd, företrädesvis på vårvintern för att stimulera tillväxt. 

Underhållsbeskärning utförs på äldre träd ca var 3:e år.
Man tar bort döda och felsittande grenar samt gallrar ur kronan försiktigt för att släppa in ljus och luft. Bästa tidpunkt för detta är den sk. JAS-perioden dvs. juli, augusti, september.
Alltför kraftig beskärning resulterar i att trädet kompenserar med att skjuta massor av vattenskott, vilket man vill undvika.
Vid rätt utförd beskärning krävs beskärning endast vart 3:e år av äldre träd.

Plommon och körsbärsträd (stenfruktsträd)

Beskärs sparsamt eller helst inte alls, endast döda eller felsittande grenar tas bort.
Beskärningen utförs helst i JAS-perioden p.g.a att de är sk. blödare, dvs. savar ymnigt ifall beskärningen utförs på vårvintern.

Dessa tjänster omfattas av RUT-avdraget