Idéskiss

Arbetet med skissen börjar alltid med ett hembesök. Utefter era behov och önskemål utformas en skalenlig skiss där trädgårdens former och struktur avseende t.ex planteringsytor, uteplats och lekytor framgår. Placering av stomväxter som träd, buskar och häckar visas, dock ingår ej detaljerad växtlista.