Skötsel/ underhåll

Bevattning, ogräsrensning, häck- och buskbeskärning etc.
Man kan ”prenumerera” på trädgårdstjänster. Trädgårdsmästaren återkommer regelbundet med intervall som ni önskar: varannan vecka, en gång per månad etc.
Dessa arbeten omfattas av RUT-avdraget, vilket innebär 50 % avdrag på priset.