Träd och buskar

Våra träd och buskar är odlade i Mälardalen, vilket innebär att de är helt i fas med vårt klimat här i Stockholm.