Trädgårdsplan

Trädgårdsplanen är en vidareutveckling av idéskissen. Jag utformar en detaljerad skalenlig ritning över er trädgård, här ingår en fullständig växtlista med växtsort, antal och planteringsavstånd.